Loading...

OUR CREATIVE MINDS

De kunstvakdocenten van Ateliers Westerdok zijn kunstenaars met een moderne kunstopleiding, die veelal bij hedendaagse galeries zijn aangesloten en met een verfrissende blik lesgeven.
Wanda Schoonhoven
Wanda Sangeeta Schoonhoven (1982) is beginnend tentoonstellingsmaker en coördinator cursussen bij Ateliers Westerdok. In 2001 ben ik afgestudeerd voor SPH (hulpverlening). Mijn affiniteit met beeldende kunst was echter zo groot, dat ik enkele jaren geleden een bewuste carrière-switch heb gemaakt. Nadat ik, samen met andere creatievellingen, aan verschillende projecten in de kunstsector heb gewerkt, ben ik begonnen als collectiebeheerder bij een kunstuitleen en galerie. Mijn grenzeloze interesse in kunstenaars, de kunst, het creatieve proces en tentoonstellingen; alles lijkt nu op zijn plek te vallen met mijn huidige werkzaamheden.Bij Ateliers Westerdok mag ik het tentoonstellingsbeleid verder uitwerken.Bij het Van Gogh Museum volg ik de cursus 'de Kunst van het Tentoonstellen', waarin ik de rol van projectmanager tentoonstellingen vervul. 
Wanda Schoonhoven
Office medewerker
Heidi de Geus
Heidi de Geus (1972) geeft workshops, maakt theaterdecors en illustraties. Sinds 2015 geef ik met veel plezier beeldende workshops op basisscholen. Voor meer verdieping in het werken met kinderen, volgde ik een cursus bij o.a. Atelier in een Koffer. De werkwijze binnen het KrisKras Atelier inspireerde mij en sluit helemaal aan bij mijn eigen ideeën. Ik laat me graag verrassen door de inventiviteit van de kinderen, het is heel inspirerend en leerzaam als je het creatieve proces van een kind volgt. In 2016 ontwikkelde ik Atelier Voelspriet voor de jongste bezoekers van het festival Into The Great Wide Open op Vlieland.
Heidi de Geus
docent Kris Kras Atelier
Jim Harris

Jim Harris studeerde in Bristol in Engeland met een kort intermezzo in Montpellier, Frankrijk. ik woon en werk sinds 1991 in Amsterdam en had mijn eerste solotentoonstelling in het Stedelijk Museum in Zwolle in 1995. mijn werk wordt vertegenwoordigd door Galerie Martin Mertens in Berlijn en Karlsruhe en bij galerie Roger Katwijk in Amsterdam. mijn werk wordt verzameld door vele internationale collecties, zoals Eagon Maatschapij, Akzo Nobel en de Nederlandse koninklijke familie. De crux in mijn werk en in mijn lessen is het schilderen en tekenen naar waarneming “En Plein Air”, waarbij alles een onderwerp kan zijn. mijn doel is om het opmerkelijke in het alledaagse te vinden.

Jim Harris
docent schilderen
Willem Moeselaar
Na mijn opleiding aan de Koninklijke Academie in den Haag en de Rijksakademie in Amsterdam ben ik sinds 1984 werkzaam als beeldend kunstenaar met als specialisme grafiek en tekenen. Daarbij geef ik les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in den Haag bij de afdelingen Interieur Architectuur, Grafisch Ontwerpen en Beeldende Kunst. Ruim 25 jaar was ik werkzaam als ‘Technical Advisor Printmaking’ bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ik verzorgde gast lessen in tekenen en grafiek in Canterbury U.K bij het congres van Medical Illustrators en in Lahore, Pakistan aan de ‘Beaconhouse National University’ (B.N.U)-en aan het ‘National College of Art’.(N.C.A.). Kunstenaarschap en les geven zijn voor mij nauw met elkaar verbonden en vormen tezamen ‘het eigen werk’ Tijdens mijn lessen stuur ik cursisten of studenten graag op een ontdekkingsreis om er zodoende achter te komen waar de grootse belangstelling ligt en om onvermoede kwaliteiten naar voren te laten komen. Als docent treed ik op als klankbord, adviseur en richting gever. Verder schep ik de voorwaarden om in alle rust en met veel enthousiasme samen tot bijzondere resultaten te komen.
Willem Moeselaar
docent oriëntatiecursus
Paul Nassenstein
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de Rietveld akademie in Amsterdam. Als docent ben ik sinds 2006 verbonden aan de Rietveld Academie en geef daar les aan het basisjaar. Ook geef ik les op de Academie van Bouwkunst in Rotterdam en sinds enkele jaren bij Atelier Sanne, nu Ateliers Westerdok. In mijn schilderijen gebruik ik een breed scala aan materialen en is er plaats voor zowel figuratie als abstractie. Ik heb o.a. in 1998 de Prix de Rome gewonnen voor tekenen en in 2008 de Jeanne Oosting prijs voor schilderkunst. De afgelopen jaren is mijn werk op diverse plekken geëxposeerd. In mijn lessen wil ik vragen stellen over bepaalde esthetische vooringenomenheden en routines doorbreken. Toevalligheden, fouten en schijnbare mislukkingen kunnen leiden tot nieuwe, onverwachte oplossingen. Techniek is belangrijk, maar een gebrek eraan is niet onoverkomelijk. Het streven is, ook al is het soms een gevecht, er wel lol in te hebben. Je verruimt je blikveld, er zijn tenslotte meerdere wegen die naar Rome leiden.
Paul Nassenstein
docent tekenen en schilderen
Tatyana Yassievich

Mijn kunstopleiding begon ik toen ik 13 jaar oud was op de middelbare kunstschool van de Academie voor de Kunsten in Sint-Petersburg. Mijn werken vinden hun oorsprong in Sint-Petersburg. Mijn schilderijen vormen een persoonlijke, beeldende verhandeling van de ingrijpende veranderingen van Oost-Europa in de 90-er jaren en daarna. Ik schilder niet de mensen, maar de openbare plekken waar ze met duizenden doorheen gaan.

In Nederland heb ik aan de HKU te Utrecht gestudeerd en daarna bij Ateliers 63 in Amsterdam. Sinds 1994 werk ik als professionele kunstenaar. Ik werk met galeries en stel mijn werk regelmatig ten toon in Nederland, België, Rusland en andere Europese landen. In 1996 heb ik de Europaprijs voor schilderkunst gekregen. De Nederlandse regisseur Ben van Lieshout maakte in 2004 een filmportret over mijn werk en Sint-Petersburg: “Petersburg places and paintings”. Deze documentaire vertelt over mijn leven als kunstenares, dat ik tussen drie Europese steden verdeel: Sint-Petersburg, Berlijn en Amsterdam.

In mijn lessen schilderen en tekenen vind ik belangrijk vooral mijn passie voor de schilderkunst door te geven en mensen op een nieuwe manier te leren kijken naar de onmiddellijke omgeving. Goed kijken en spannende beelden in de dagelijkse omgeving vinden. Hoe kun je verhalen met visuele middelen vertellen? Met een paar lijnen een beeld creëren met een juiste atmosfeer? Constructief denken, kritisch voor je eigen werk zijn, beslissingen nemen, maar ook je gevoelens volgen en durven uiten.

Tatyana Yassievich
docent tekenen en schilderen en docent Kinderakademie
Sarah Barkmeijer

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de KABK in Den Haag waar ik ben afgestudeerd in 2005 als ruimtelijk beeldend kunstenaar. Met mijn ruimtelijke werk zoek ik naar een spanning tussen werkelijkheid en verbeelding. Naast ruimtelijke installaties heb ik mij toegelegd op video en animatie en behaalde ik in 2009 mijn propedeuse Video Design op de HKU in Hilversum. In mijn actuele werk maak ik animaties, video installaties en digitale landschappen waarin tekeningen, maquettes en computer beelden een associatief verband met elkaar aangaan. De beeldpoëzie die ontstaat laat zich vangen onder de titel: ‘Droomlandschappen’.

Sarah Barkmeijer
docent mix van technieken en Kinderakademie
Emma van Drongelen

Sinds ik in 2005 ben afgestudeerd aan de Rietveldacademie (richting Beeldende Kunst) ben ik werkzaam als zelfstandig kunstenaar in Amsterdam. Ik maak tekeningen op groot formaat en met verfijnd materiaal. Tekenen is voor mij waar mijn hart ligt en binnen dit medium kan ik mij het beste in uitdrukken. Naast mijn werk als kunstenaar geef ik met veel plezier les, oa bij Ateliers Westerdok, aan zowel volwassenen als kinderen.
Tijdens de lessen wil ik, naast het leren waarnemen en het onder de knie krijgen van allerhande technische aspecten, de ontwikkeling van je eigen beeldtaal enverbeelding stimuleren en het vertrouwen in je eigen kunnen vergroten. Mijn rol zie ik hierbij als adviseur en klankbord. In een veilige omgeving wil ik je mogelijkheden vergroten, nieuwe openingen creëren binnen je eigen verbeeldingswereld door je op andere dan de voor de handliggende gedachten te brengen. Dit kan door middel van mijn aanwijzingen, maar ook door discussie binnen de groep en het bestuderen van moderne en klassieke kunstenaars.

Emma van Drongelen
docent tekenen
Sanne Verdult

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de eerstegraads lerarenopleiding Tekenen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (1994). Daarna heb ik enkele jaren als beeldend kunstenaar en docent Beeldende Vorming in het reguliere Amsterdamse onderwijs gewerkt. In 1997 ben ik gestart met een atelier waar ik ook lessen kon geven: Atelier Sanne. De ateliers zijn 10 jaar gehuisvest in het voormalig ROC- schoolgebouw op de Westerstraat in de Jordaan. Ik heb als initiatiefnemer van het schoolgebouw er een open en dynamisch cultureel centrum van willen maken en hier enkele jaren, met veel inzet, aan gewerkt. Helaas is dit niet gelukt. Dankzij de toewijzing door Urban Resort in Broedplaats Westerdok hebben onze ateliers nu echt een plek in de stad gekregen en kan ik mijn plannen samen met anderen realiseren.
In de afgelopen jaren zijn mijn dagelijkse werkzaamheden enorm uiteenlopend van aard geweest. Van docent tot directeur van mijn organisatie, van politiek lobbyist tot schilder. Op dit moment geef ik les aan de Kinderacademie en geef workshops aan bedrijven. Bij het lesgeven aan kinderen vind ik het erg belangrijk dat de creativiteit van kinderen serieus wordt genomen. Mijn uitgangspunt is dat ik kinderen help hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Dat doe ik met inspirerende opdrachten waarbij experiment met nieuwe materialen en technieken een uitdaging vormt. Eén van de projecten die ik heb geïnitieerd zijn de Vakantiekunstweken op het Westerdok, waarin kinderen de mogelijkheid wordt gegeven om op een projectmatige, maar flexibele wijze met kunst en creativiteit bezig te zijn en in een groep iets te creëren. Als educatief project is deze aanpak om samen met een kunstenaar een kunstproductie te realiseren uniek, omdat scholen of naschoolse activiteiten vaak niet de tijd of faciliteiten hebben om een hele dag, enkele dagen of een week aan een project te werken.

Niet alleen kinderen zijn gebaat bij creativiteit, maar ook bedrijven. Door ons creatief vermogen kunnen we ons onderscheiden van anderen, leren we oorspronkelijk te denken en ontdekken we welk verschil we kunnen maken als individu in deze wereld.

Sanne Verdult
oprichter en directeur
Jiri Jilmaz
Jiri
assistent werkplaats model vrijdagochtend
Sook Bae
Sook Bae
assistent werkplaats model woensdagavond en dinsdagochtend
Joerie Lefevre

Ik ben werkzaam als freelance illustrator in de game en animatie industrie. Nadat ik mijn studie Game design op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in 2008 heb afgerond, ben ik me gaan verdiepen in de schilderkunst op de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen. In 2011 heb ik me een jaar lang verder in de klassiek realistische schilder traditie ontwikkeld tijdens mijn studie op de Angel Academy in Florence.
Als freelancer help ik game en animatie studio's met het creëren van hun fantastische werelden door middel van digitaal geschilderde illustraties. In mijn autonome werk maak ik digitale en olieverf schilderijen. In dit figuratieve werk onderzoek ik de ruimte die ontstaat als karakters geconfronteerd worden met het eindige van hun bestaan. Hierbij is de dronken robot een terugkerend thema.

Joeri Léfevre
leider werkplaats model donderdagavond
Rob Loos

Ik ben kunstschilder en afgestudeerd aan de Rietveld Academie en de Rijksacademie voor beeldende kunsten. In navolging van mijn meester toen, teken en schilder ik zomers graag buiten in de natuur. Op het atelier werk ik aan innerlijke processen veelal in olieverf. Vanaf 2009 geef leiding aan het inloopatelier bij Ateliers Westerdok op de vrijdagmorgen. Ik treed er op als gastheer. Ik vind het leuk collega beroepskunstenaars, studenten en mensen die het fijn vinden om te tekenen of te schilderen te ontvangen. De deelnemers zijn artistiek geheel vrij te doen wat ze willen. De sfeer is een geconcentreerde rust, toegewijd en beetje academisch. Soms geef ik een duwtje als het nodig is. Maar deelnemers hebben vooral hun persoonlijk proces als doel. Het inloopatelier heeft op de vrijdag drie weken achter elkaar éen stand, z.g. schilder stand. Het model man/vrouw staat of ligt drie weken lang in éen en dezelfde positie. De duur van een stand is afhankelijk of het een staande of liggende stand is. Het model is altijd ongekleed. Aanvang 10.30 uur tot 13.00 uur. Je bent van harte welkom.

Rob Loos
leider werkplaats model vrijdagochtend
Ruud Ritsma

Tijdens mijn opleiding aan de Rietveld Academie heb ik veel geëxperimenteerd met allerlei stijlen, maar uiteindelijk doe ik nu nog steeds wat ik toen ook al het leukste vond: het tekenen en schilderen naar levend model. Ook buiten werken aan een stadsgezicht of landschap vind ik heerlijk. Dit betekent dat ik snel werk en probeer een schilderij in één keer te voltooien. In eerste instantie gaat het mij om het plezier van het kijken, maar ook moet er een interessant beeld ontstaan, onbelangrijke dingen worden weggelaten, andere juist versterkt.

Als docent geef ik hier, vanaf het begin, les in schilderen met olieverf. Ook leid ik verschillende werkplaatsen. Tijdens het lesgeven in het verdiepingsprogramma ga ik niet uit van een vooropgezet lesplan, maar probeer samen met de cursist een eigen manier van werken te ontwikkelen. Technische problemen komen al werkend tot een oplossing.

Ruud Ritsma
leider werkplaats model dinsdagochtend en woensdagavond/ docent schilderen
Lucy Mounce
Lucy Mounce
concierge